W związku z realizacją projektu „Optymalizacja procesów w firmie Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej firma Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zbierania ofert.

Brak aktualnych ofert.

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego produktu DotCor i technologii jego wytwarzania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP firma Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. 

Brak aktualnych ofert.

 

Archiwum zapytań ofertowych