Fundusze europejskie

Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań usprawniających organizację procesów technologicznych przedsiębiorstwa.

Cel projektu: optymalizacja technologiczna

Efekt projektu: znacząca modyfikacja procesów funkcjonowania firmy

Planowana całkowita wartość projektu: 203.000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99.997,10 zł

OPINION Strefa Druku currently runs UE donated project „ Implementation of innovative solutions improving the organization of technological processes of the enterprise”

Main aim: technological optimization

Planned effects: significant modification of processes in the company

Planned total value of the project: 203.000 PLN

UE Donation : 99.997,10 PLN

Wdrożenie wyników prac B+R: Cutlight – materiał winylowy do wybiórczych podświetleń

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – Cutlight

Cel projektu:  rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Efekt projektu: rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Planowana całkowita wartość projektu: 3 460 600 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 211 210 zł

R&D works implementation: Cutlight – vinyl for partial backlighting

Main aim:Launch of a new product – Cutlight

Planned effects: extension of the product offer

Planned total value of the project: 3 460 600 PLN

UE Donation : 1 211 210 PLN