Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań usprawniających organizację procesów technologicznych przedsiębiorstwa.

Cel projektu: optymalizacja technologiczna

Efekt projektu: znacząca modyfikacja procesów funkcjonowania firmy

Planowana całkowita wartość projektu: 203.000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99.997,10 zł

OPINION Strefa Druku currently runs UE donated project „ Implementation of innovative solutions improving the organization of technological processes of the enterprise”

Main aim: technological optimization

Planned effects: significant modification of processes in the company

Planned total value of the project: 203.000 PLN

UE Donation : 99.997,10 PLN