Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Optymalizacja procesów poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Cel projektu: zakup i uruchomienie systemów IT w 4 kluczowych obszarach firmy

Efekt projektu: znacząca modyfikacja procesów funkcjonowania firmy

Planowana całkowita wartość projektu: 1 555 300,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 454 565,20 zł

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Archiwum zapytań ofertowych

OPINION Strefa Druku currently runs UE donated project „IT solutions implementation for optimalization of processes”


Main aim:
purchase and implementation of IT systems in 4 main areas of operations

Planned effects: significant modification of all processes in the company

Planned total value of the project: 1 555 300,56 PLN

UE Donation : 454 565,20 PLN

Price requests

Current price requests

Archival price requests