EFRR POZIOM kolor

EU Projects | Fundusze Europejskie

OPINION Strefa Druku currently runs UE donated project „ Implementation of innovative solutions improving the organization of technological processes of the enterprise”

Main aim: technological optimization

Planned effects: significant modification of processes in the company

Planned total value of the project: 203.000 PLN

UE Donation : 99.997,10 PLN

Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań usprawniających organizację procesów technologicznych przedsiębiorstwa.

Cel projektu: optymalizacja technologiczna

Efekt projektu: znacząca modyfikacja procesów funkcjonowania firmy

Planowana całkowita wartość projektu: 203.000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99.997,10 zł

R&D works implementation: Cutlight – vinyl for partial backlighting

Main aim:Launch of a new product – Cutlight

Planned effects: extension of the product offer

Planned total value of the project: 3 460 600 PLN

UE Donation : 1 211 210 PLN

Wdrożenie wyników prac B+R: Cutlight – materiał winylowy do wybiórczych podświetleń

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – Cutlight

Cel projektu:  rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Efekt projektu: rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Planowana całkowita wartość projektu: 3 460 600 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 211 210 zł

Wdrożenie wyników prac B+R: Cutlight – materiał winylowy do wybiórczych podświetleń

Cel projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy

Całkowita wartość projektu: 244 271,37 zł

Krótki opis projektu: projekt realizowany w związku z pandemią Covid-19

Dotacja na kapitał obrotowy OPINION Strefa Druku Sp. z o.o.

Main aim:Working capital subsidy

Total value of the project 244 271,37 PLN

Description of the project: project carried out in connection with the Covid-19 pandemic