Europäische Fonds

OPINION Strefa Druku currently runs UE donated project „IT solutions implementation for optimalization of processes”


Main aim:
purchase and implementation of IT systems in 4 main areas of operations

Planned effects: significant modification of all processes in the company

Planned total value of the project: 1 555 300,56 PLN

UE Donation : 454 565,20 PLN

Price requests

Current price requests

Archival price requests

Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Optymalizacja procesów poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Cel projektu: zakup i uruchomienie systemów IT w 4 kluczowych obszarach firmy

Efekt projektu: znacząca modyfikacja procesów funkcjonowania firmy

Planowana całkowita wartość projektu: 1 555 300,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 454 565,20 zł

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Archiwum zapytań ofertowych

R&D works implementation: Cutlight – vinyl for partial backlighting

Main aim:Launch of a new product – Cutlight

Planned effects: extension of the product offer

Planned total value of the project: 3 460 600 PLN

UE Donation : 1 211 210 PLN

Wdrożenie wyników prac B+R: Cutlight – materiał winylowy do wybiórczych podświetleń

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – Cutlight

Cel projektu: rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Efekt projektu: rozszerzenie oferty produktowej o nowy produkt

Planowana całkowita wartość projektu: 3 460 600 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 211 210 zł

Wdrożenie wyników prac B+R: Cutlight – materiał winylowy do wybiórczych podświetleń

Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy

Całkowita wartość projektu: 244 271,37 zł

Krótki opis projektu: projekt realizowany w związku z pandemią Covid-19

Dotacja na kapitał obrotowy OPINION Strefa Druku Sp. z o.o.

Main aim:Working capital subsidy

Total value of the project 244 271,37 PLN

Description of the project: project carried out in connection with the Covid-19 pandemic