Zapytania ofertowe ramach Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Perspektywa 2014-2020

Zapytanie 1/3.3/2016

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 1/3.3/2016 przedstawiła firma Acrebit S.A.

Zapytanie 02/3.3/2016

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 02/3.3/2016 przedstawiła firma Praxis s.c.

Zapytanie 03/3.3/2017

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 03/3.3/2017 przedstawiła firma:

System marketing automation – Sellwise Szymon Negacz
System e-commerce z mobilną aplikacją sprzedażową dla klientów/pośredników druku – firma Pixel World

Zapytanie 04/3.3/2017

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 04/3.3/2017 przedstawiła firma DM System

Zapytanie 05/3.3/2017 

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 05/3.3/2017 przedstawiła firma Alto

Zapytanie WYD203/3.3/2017

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu WYD203/3.3/2017 przedstawiła firma Kreski

Zapytanie WYD108/3.3/2018

W wyniku postępowania WYD108/3.3/2018 zakres zapytania zrealizowano za pośrednictwem firmy Morele.net Sp. z o.o.

Zapytanie WYD107/3.3/2018

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu WYD107/3.3/2018 przedstawiła firma:

Koncentrator (urządzenie zbierające dane) – ASD Rafał Marcin Osmoła
Zestaw czujników – Polled Sp. z o.o. Sp.k.

Zapytanie WYD108/3.3/2018_2

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu WYD108/3.3/2018_2 przedstawiła firma Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Zapytanie WYD109/3.3/2018

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu WYD109/3.3/2018 przedstawiła firma HSI Sp. z o.o.

Zapytania ofertowe ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Zapytanie 04/3.2/2018

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 04/3.2/2018 przedstawiła firma REK Tech Projekt